Kopshti Kodër Kamëz që prej 2015 pjesë e shkollës 9-vjeçare “Isa Boletini”

Shoqata Together For Life me mbështetjen e Lëviz Albania ka monitoruar standardet të infrastrukturës fizike të 43 kopshteve publike të Tiranës. Ky monitorim është përkthyer në një studim i publikuar në 2017.

Kopshti Kodër Kamëz është ndërtuar në 2001 dhe rikonstruktuar në 2016 pjesë e nismës “Adopto një kopsht”. Kopshti ka që në 2015 që ka kaluar në shkollë për arsye territori, probleme pronësie. Dy nga grupet e kopshtit janë të vendosura në të njejtën klasë duke vështirësuar procesin e mësimdhënies/mësimnxënies. Kopshti dhe shkolla ndajnë tualetet dhe dhomën e mjekut. Një tjetër problematikë është dhe rënia e automatit sa herë që vendoset ngrohësja.

Më poshtë gjeni situatën e kopshtit  sipas ndarjes kushte të plotësuara, kushte të paplotësuara:

Kushtet e plotësuara:

 • Energji elektrike pa ndërprerje
 • Ngrohje dhe ftohje për temperaturë konstante
 • Ujë i rrjedhshëm i ngrohtë dhe i ftohtë pa ndërprerje
 • Ujë të ngrohtë dhe të ftohtë pa ndërprerje
 • Depozitë uji kur mungon furnizimi i linjës
 • Kopshti është i rrethuar me mure ndarëse
 • Ka stola për fëmijë në ambientet e jashtme për të pushuar /qëndruar
 • Ka sistem ndriçimi në rast emergjence
 • Dritare janë pa skara hekuri sipas standardeve
 • Ka impiante për shuarjen e zjarrit
 • Ka infermier & psikolog

Kushtet e paplotësuara:

 • Nuk ka gjenerator për ta siguruar gjithmonë ndriçimin alternative
 • Mungon sistemi i ndriçimit të evakuimit (sinjalistika për evakuimin e ndriçuar)
 • Nuk ka kontraste kromatike në dysheme për të treguar drejtimin e evakuimit
 • Nuk ka dalje sigurie në holl dhe korridore
 • Nuk ka sinjalistikë për daljet e emergjencës
 • Hapja e dyerve nuk bëhet nga brenda – jashtë
 • Mungon sistemi i detektimit të zjarrit
 • Mungon sirenat e zjarrit
 • Kamera në hyrje të kopshtit nuk janë funksionale

Raporti i monitorimit të standardeve fizike të kopshteve të Tiranës u realizua në kuadër të projektit “Lëviz për Kopshtin tim”, i cili u zbatua nga shoqata “Together for Life” dhe u mbështet nga LevizAlbania. Ky projekt mori shkas nga nevojat e ngutshme të qytetarëve të Tiranës për më tepër kopshte dhe respektim të standardeve në kopshtet ekzistuese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *