Ligje dhe rregullore

Edukimi ligjor i komunitetit mbi sistemin arsimor parauniversitar

April 9th, 2019

Ç’duhet të dini për arsimin bazë

August 8th, 2018

E drejta për kujdes shëndetësor (njihni të drejtat tuaja)

June 26th, 2018

Bordi i prindërve dhe vendimmarrja

April 12th, 2018

Hapësirat e jashtme të kopshteve, konkluzionet e nxjerra nga monitorimi “Lëviz për kopshtin tim”

April 4th, 2018

Për mbrojtjen e të miturve nga përdorimi i alkoolit

March 26th, 2018

Projektligji, licencë për edukatoret

June 21st, 2017

Dhunoi fëmijët e kopshtit ku punonte, ja vendimi i gjykatës për edukatoren

June 7th, 2017

Të drejtat dhe detyrat e prindërve

March 9th, 2017