Edukimi ligjor i komunitetit mbi sistemin arsimor parauniversitar

 

Edukimi ligjor i komunitetit mbi sistemin arsimor parauniversitar

Kjo broshurë u përgatit në kuadër të Projektit Rrjeti “Lëviz për Kopshtin tim”, zbatuar nga shoqata “Together for Life” dhe mbështetur nga LevizAlbania. Ky projekt synon të fuqizojë/mbështesë organizatat lokale dhe të mobilizojë grupimet e qytetarëve për të ndikuar në rritjen e transparencës dhe mirëqeverisjes në pushtetin vendor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *