Mungon sistemi i detektimit të zjarrit në kopshtin Çufo

Sipas studimit të bërë në 2017 nga shoqata “Together for Life” me mbështetjen e “LëvizAlbania” mbi monitorimin fizik të ambienteve të 43 kopshteve publike të Tiranës, në kopshtin Nr. 20 “Çufo”, pjesë e nismës “Adopto një kopsht” në Tiranë ka 30 fëmijë të regjistruar mbi kapacitet. Duke sjell kështu dhe mbingarkesën e grupeve dhe duke e bërë punën e edukatoreve më të vështirë. Stafi që mbulon 150 fëmijë është 9 edukatore. Sipas një ndarje në kushte të munguara dhe të plotësuara do të shikoni situatën e kopshtit Nr. 20 më poshtë:

Kushtet e plotësuara

 • Energji elektrike pa ndërprerje
 • Ngrohje dhe ftohje për temperaturë konstante
 • Ujë i rrjedhshëm dhe pa ndërprerje i ngrohtë dhe i ftohtë
 • Depozitë uji kur mungon furnizimi i linjës
 • Kopshti i rrethuar me mure ndarëse
 • Ka lodra në ambientet e jashtme për fëmijët
 • Ka stola për fëmijë në ambientet e jashtme për të pushuar /qëndruar
 • Ka sistem ndriçimi emergjence
 • Dritare janë pa skara hekuri
 • Ka impiante për shuarjen e zjarrit
 • Hapja e dyerve bëhet nga brenda – jashtë sipas standardeve

Kushtet e paplotësuara

 • Nuk ka akses për karrocat e fëmijëve
 • Nuk ka gjenerator për të siguruar ndriçimin alternativ
 • Nuk ka sistem ndriçimi evakuimi
 • Nuk ka dalje sigurie në holl dhe korridore
 • Nuk ka sinjalistikë të daljeve të emergjencës
 • Nuk ka sistem detektimi të zjarrit
 • Nuk ka tabela për shpjegimin e ngjyrave sipas nivelit të rrezikut
 • Mungojnë sirenat e zjarrit
 • Mungojnë kamerat e sigurisë
 • Mungon mjeku pediatër
 • Mungon psikologu

Studimi “Monitorimi i standardeve të infrastukturës fizike të kopshteve të Tiranës” është  kryer në 2017 nga shoqata Together for Life me mbështetjen e LëvizAlbania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *