Pa dalje sigurie dhe sistem për detektimin e zjarrit, mungesat në kopshtin nr. 3 Tiranë

Kopshtet në qytetet e Tiranës hasin një sërë problematikash, duke filluar që nga mbipopullimi, numri i ulët i edukatoreve për numër fëmijësh, mungesa e një psikologu dhe mjeku në kopsht, mosplotësimi i standardeve të infrastrukturës fizike etj.

Gjatë studimit të kryer në 2017 nga shoqata “Together for Life” me mbështetjen e “LëvizAlbania” është kryer monitorimi fizik i ambienteve të 43 kopshteve publike të qytetit të Tiranës, prej të cilit janë nxjerrë konkluzionet dhe rekomandime të cilat synojnë përmirësimin e gjendjes së evidentuar.

Kopshti “Nr. 3” në Tiranë i cili është rikostruktuar në vitin 2014 për herë të fundit shohim që ka shumë mungesa. Më poshtë keni pikat e standardeve të projektimit të kopshteve  që ai plotëson:

-234 fëmijë të regjistruar kur kapaciteti është 120 fëmijë

-8 edukatore për të treja grupet e kopshtit

Kushtet e plotësuara

 • Energji elektrike pa ndërprerje
 • Ngrohje dhe ftohje për temperaturë konstante
 • Depozitë uji kur mungon furnizimi i linjës
 • Ujë të ngrohtë dhe të ftohtë pa ndërprerje
 • Ujë i rrjedhshëm pa ndërprerje
 • Të rrethuara me mure ndarëse

Kushtet e paplotësuara

 • Nuk ka lodra në ambientet e jashtme për fëmijët
 • Nuk ka gjenerator për ndriçim alternativ
 • Nuk ka dalje sigurie
 • Nuk ka sistem ndriçimi evakuimi
 • Dritare janë pa skara hekuri  
 • Nuk ka impiante për shuarjen e zjarrit
 • Hapja e dyerve nuk bëhen nga brenda – jashtë
 • Mungojnë sirenat e zjarrit
 • Mungon sistemi i detektimit të zjarrit
 • Nuk ka kamera sigurie

Raporti i monitorimit të standardeve fizike të kopshteve të Tiranës u realizua në kuadër të projektit “Lëviz për Kopshtin tim”, i cili u zbatua nga shoqata “Together for Life” dhe u mbështet nga LevizAlbania. Ky projekt mori shkas nga nevojat e ngutshme të qytetarëve të Tiranës për më tepër kopshte dhe respektim të standardeve në kopshtet ekzistuese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *