Kopshti nr. 42 në Tiranë, 88 fëmijë në grup

Kopshti nr. 42 në Tiranë është ndërtuar në vitin 1961 dhe është rikonstruktuar në 2015. Një problematikë që është folur dhe vazhdon të flitet është mbipopullimi i kopshtit. Nga kjo problematikë duket se as kopshti nr. 42 nuk ka shpëtuar. Kopshti ka një kapacitet prej 100 fëmijësh por të regjistruar janë 161 fëmijë. Duke sjell kështu dhe mbingarkesën e grupeve. Sipas standardeve në grup lejohen nga 15 deri në maksimum 30 fëmijë në varësi të grupmoshave. Grupi i parë të cilët janë fëmijët e moshës 3-4 vjeç, kanë kapacitetin dëri në 15 fëmijë, por në kopshti 42 në grup janë të regjistruar 81 fëmijë. Edukatoret që kujdesen për këtë grup janë vetëm 2. Grupi i dytë i përketë fëmijëve të moshës 4-5 vjeç dhe maksimumi i lejuar është deri në 25 fëmijë. Por të regjistruar janë 44+44 çka do të thotë se ky grup nuk është as homogjen por është i përbërë me fëmijë të moshave të ndryshme. Ky grup nga 4 edukatore që kujdesen për 88 fëmijë. Kapaciteti për këtë grup është deri në 25 fëmijë. Grupi i tretë përbëhet nga fëmijë 5-6 vjeç me një kapacitet deri në 30 fëmijë, por të regjistruar janë 41 fëmijë. Edukatoret që kujdesen për këtë grup janë 2.

Kushtet e plotësuara

 • Energji elektrike pa ndërprerje
 • Ngrohje dhe ftohje për temperaturë konstante
 • Ujë të ngrohtë dhe të ftohtë pa ndërprerje
 • Depozitë uji kur mungon furnizimi i linjës
 • Ujë i rrjedhshëm pa ndërprerje
 • Depozitë uji kur mungon furnizimi i linjës
 • Stola për fëmijë në ambientet e jashtme për të pushuar /qëndruar
 • Ka sistem ndriçimi emergjence
 • Dritaret janë pa skara hekuri
 • Ka sistem detektimi të zjarrit
 • Sirenat e zjarrit
 • Impiante për shuarjen e zjarrit

Kushtet e paplotësuara

 • Kopshti nuk është i rrethuar me mure ndarëse
 • 25% e lojërave në oborr nuk janë në hije
 • Nuk ka sinjalistikë të daljeve të emergjencës
 • Nuk ka dalje sigurie në holl dhe korridore
 • Nuk ka gjenerator për ta siguruar ndriçimin alternativ
 • Nuk ka sistem ndriçimi evakuimi
 • Nuk ka kontraste kromatike në dysheme për të treguar drejtimin e evakuimit
 • Hapja e dyerve nuk bëhet nga brenda – jashtë sipas standardeve
 • Mungojnë kamerat e sigurisë
 • Mungon aksesi PAK

Studimi “Monitorimi i standardeve të infrastukturës fizike të kopshteve të Tiranës” është  kryer në 2017 nga shoqata Together for Life me mbështetjen e LëvizAlbania

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *