Prindërit të shqetësuar: Cilat janë kriteret për të ardhurit nga qytete të tjera?

Sot filluan regjistrimet në kopshtet publike të Tiranës për vitin akademik 2019-2020. Pranë profilit tonë prindërit ka ngritur pyetje për regjistrimin e fëmijëve që janë transferuar nga një qytet tjetër.  Prindi pyet nëse kërkohet një dokumentacion i veçantë për të ardhurit nga qytetet e tjera në Tiranë.

“Kërkohet tjetër gjë për ne që jemi të sapo ardhur me qira? Kontratë qiraje? Apo duhet të bëj dhe shpërnguljen në gjendjen civile?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *