Kopshti Duarartet, dritaret janë me skara hekuri

Shoqata Together For Life me mbështetjen e Lëviz Albania ka monitoruar standardet të infrastrukturës fizike të 43 kopshteve publike të Tiranës. Ky monitorim është përkthyer në një studim të publikuar në 2017.

Kopshti nr. 25/1 “Duarartët” është ndërtuar në vitin 1956 dhe rikonstruktuar në 2016. Kopshti “Duarartët” është pjesë e nismës “Adopto një kopsht” ka 35 fëmijë të regjistruar mbi kapacitet.

Më poshtë gjeni situatën e kopshtit  sipas ndarjes kushte të plotësuara, kushte të paplotësuara:

Kushtet e plotësuara:

 • Energji elektrike pa ndërprerje
 • Ngrohje dhe ftohje për temperaturë konstante
 • Ujë i rrjedhshëm i ngrohtë dhe i ftohtë pa ndërprerje
 • Depozitë uji kur mungon furnizimi i linjës
 • Kopshti është i rrethuar me mure ndarëse
 • Ka lodra në ambientet e jashtme për fëmijët
 • Ka impiante për shuarjen e zjarrit
 • Ka infermier & psikolog

Kushtet e paplotësuara:

 • Nuk ka sistem ndriçimi në raste emergjence
 • Nuk ka gjenerator për ta siguruar gjithmonë ndriçimin alternativ
 • Mungon sistemi i ndriçimit të evakuimit (sinjalistika për evakuimin e ndriçuar)
 • Nuk ka kontraste kromatike në dysheme për të treguar drejtimin e evakuimit
 • Nuk ka dalje sigurie në holl dhe korridore
 • Nuk ka sinjalistikë për daljet e emergjencës
 • Dritaret janë me skara hekuri
 • Hapja e dyerve nuk bëhet nga brenda – jashtë
 • Nuk ka tabela për shpjegimin e ngjyrave sipas nivelit të rrezikut (E kuqe, E verdhë/ Portokalli, Bojëqielli, E gjelbër)
 • Mungon sistemi i detektimit të zjarrit
 • Mungon sirenat e zjarrit

Raporti i monitorimit të standardeve fizike të kopshteve të Tiranës u realizua në kuadër të projektit “Lëviz për Kopshtin tim”, i cili u zbatua nga shoqata “Together for Life” dhe u mbështet nga LevizAlbania. Ky projekt mori shkas nga nevojat e ngutshme të qytetarëve të Tiranës për më tepër kopshte dhe respektim të standardeve në kopshtet ekzistuese.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *